• Chapter Leadership

 • Honorary President

  Shri. Raghunathan Kannan
 • President

  Shri. S N Kumar Buddhavarapu
 • Vice President

  Dr. T Dasarada Rama Reddy
 • Secretary

  Dr. Raju S Gannavarapu
 • Joint Secretary

  Shri. Raghu ram Adiraju
 • Joint Secretary

  Shri. Naga Srikanth Boddapati
 • Treasurer

  Shri. Sai Prasad Kamineni